Bilgisayar uzmanım 2016 tarihinde açılmış olup, bilgisayar teknolojileri alanında okur alanını artırıp yeni projelere atılmayı hedeflemiş bir projedir. Bir çok alanda(yazılım, hacker, teknoloji gündemi) yazılar paylaşmaktadır.